Cùng maybomnuoc xem bài viết Thành phố thông minh: Xu hướng phát triển trên thế giới và Việt Nam! Các khái niệm về thành phố thông minh Theo Ủy ban châu Âu, khái niệm đô thị thông minh được hiểu là:“Thành...