Hỗ trợ trực tuyến
 • Hữu Bản - 0973073607
 • Máy Bàn - 02462598613
 • Hữu Khánh - 0963123900
Quảng cáo
Lượt truy cập
DMCA.com Protection Status


 • Máy bơm Zenit

Máy bơm Zenit, Máy bơm chìm nước thải Zenit nhập khẩu từ Italia, được phân phối chính hãng bởi Thăng Long JSC, chuyên sử dụng trong ngành xử lý nước thải sinh hoạt, y tế
 • Bơm Chìm Nước Thải Inox ZENIT DR-STEEL 25M 0.25kW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Zenit
  Bơm Chìm Nước Thải Inox ZENIT DR-STEEL 25M 0.25kW , được thiết kế kiểu cánh dạng vòng xoáy nên giúp các chất thải đi qua dễ dàng, rãnh trong thân bơm giúp bơm các chất thải có các hạt bẩn rắn, chắc mà không bị nghẽn.
 • Bơm Chìm Nước Thải ZENIT DR-STEEL 37M 0.37kW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Zenit
  Bơm Chìm Nước Thải ZENIT DR-STEEL 37M 0.37kW, được thiết kế kiểu cánh dạng vòng xoáy nên giúp các chất thải đi qua dễ dàng, rãnh trong thân bơm giúp bơm các chất thải có các hạt bẩn rắn, chắc mà không bị nghẽn.
 • Bơm Chìm Nước Thải ZENIT DR-STEEL 75M 0.75kW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Zenit
  Bơm Chìm Nước Thải ZENIT DR-STEEL 75M 0.75kW, được thiết kế kiểu cánh dạng vòng xoáy nên giúp các chất thải đi qua dễ dàng, rãnh trong thân bơm giúp bơm các chất thải có các hạt bẩn rắn, chắc mà không bị nghẽn.
 • Bơm Chìm Nước Thải ZENIT DR-STEEL 75T 0.75kW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Zenit
  Bơm Chìm Nước Thải ZENIT DR-STEEL 75T 0.75kW, được thiết kế kiểu cánh dạng vòng xoáy nên giúp các chất thải đi qua dễ dàng, rãnh trong thân bơm giúp bơm các chất thải có các hạt bẩn rắn, chắc mà không bị nghẽn.
 • Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT GRN 300/2/G50H 2.2kW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Zenit
  Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT GRN 300/2/G50H 2.2kW, được thiết kế kiểu cánh GRINDER dạng vòng xoáy nên giúp các chất thải đi qua dễ dàng, rãnh trong thân bơm giúp bơm các chất thải có các hạt bẩn rắn, chắc mà không bị nghẽn.
 • Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT APE 200/2/G50H 1.7kW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Zenit
  Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT APE 200/2/G50H 1.7kW, được thiết kế kiểu cánh HIGH HEAD IMPELLER dạng vòng xoáy nên giúp các chất thải đi qua dễ dàng, rãnh trong thân bơm giúp bơm các chất thải có các hạt bẩn rắn, chắc mà không bị nghẽn.
 • Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT DRN 550/2/100 4.1kW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Zenit
  Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT DRN 550/2/100 4.1kW, được thiết kế kiểu cánh HIGH HEAD IMPELLER dạng vòng xoáy nên giúp các chất thải đi qua dễ dàng, rãnh trong thân bơm giúp bơm các chất thải có các hạt bẩn rắn, chắc mà không bị nghẽn.
 • Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT DRN 300/2/80 2.2kW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Zenit
  Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT DRN 300/2/80 2.2kW, được thiết kế kiểu cánh HIGH HEAD IMPELLER dạng vòng xoáy nên giúp các chất thải đi qua dễ dàng, rãnh trong thân bơm giúp bơm các chất thải có các hạt bẩn rắn, chắc mà không bị nghẽn.
 • Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT DRN 250/2/80 1.8kW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Zenit
  Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT DRN 250/2/80 1.8kW, được thiết kế kiểu cánh HIGH HEAD IMPELLER dạng vòng xoáy nên giúp các chất thải đi qua dễ dàng, rãnh trong thân bơm giúp bơm các chất thải có các hạt bẩn rắn, chắc mà không bị nghẽn.
 • Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT DRN 300/2/65 2.2kW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Zenit
  Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT DRN 300/2/65 2.2kW, được thiết kế kiểu cánh HIGH HEAD IMPELLER dạng vòng xoáy nên giúp các chất thải đi qua dễ dàng, rãnh trong thân bơm giúp bơm các chất thải có các hạt bẩn rắn, chắc mà không bị nghẽn.
 • Bơm Chìm Nước Thải ZENIT DGO 75/2/G50 V(H) 0.55kW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Zenit
  Bơm Chìm Nước Thải ZENIT DGO 75/2/G50 V(H) 0.55kW, được thiết kế kiểu cánh HIGH HEAD IMPELLER dạng vòng xoáy nên giúp các chất thải đi qua dễ dàng, rãnh trong thân bơm giúp bơm các chất thải có các hạt bẩn rắn, chắc mà không bị nghẽn.
 • Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT DRN 250/2/65 1.8kW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Zenit
  Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT DRN 250/2/65 1.8kW, được thiết kế kiểu cánh HIGH HEAD IMPELLER dạng vòng xoáy nên giúp các chất thải đi qua dễ dàng, rãnh trong thân bơm giúp bơm các chất thải có các hạt bẩn rắn, chắc mà không bị nghẽn.
 • Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT DRE 200/2/G50V (H-P) 1.5kW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Zenit
  Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT DRE 200/2/G50V (H-P) 1.5kW, được thiết kế kiểu cánh HIGH HEAD IMPELLER dạng vòng xoáy nên giúp các chất thải đi qua dễ dàng, rãnh trong thân bơm giúp bơm các chất thải có các hạt bẩn rắn, chắc mà không bị nghẽn.
 • Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT DRE 150/2/G50V (H-P) 1.1kW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Zenit
  Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT DRE 150/2/G50V (H-P) 1.1kW, được thiết kế kiểu cánh HIGH HEAD IMPELLER dạng vòng xoáy nên giúp các chất thải đi qua dễ dàng, rãnh trong thân bơm giúp bơm các chất thải có các hạt bẩn rắn, chắc mà không bị nghẽn.
 • Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT DRE 100/2/G50V (H-P) 0.88kW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Zenit
  Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT DRE 100/2/G50V (H-P) 0.88kW, được thiết kế kiểu cánh HIGH HEAD IMPELLER dạng vòng xoáy nên giúp các chất thải đi qua dễ dàng, rãnh trong thân bơm giúp bơm các chất thải có các hạt bẩn rắn, chắc mà không bị nghẽn.
 • Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT DRE 75/2/G32V (P) 0.55kW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Zenit
  Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT DRE 75/2/G32V (P) 0.55kW, được thiết kế kiểu cánh HIGH HEAD IMPELLER dạng vòng xoáy nên giúp các chất thải đi qua dễ dàng, rãnh trong thân bơm giúp bơm các chất thải có các hạt bẩn rắn, chắc mà không bị nghẽn.
 • Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT DRE 50/2/G32V (P) 0.37kW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Zenit
  Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT DRE 50/2/G32V (P) 0.37kW, được thiết kế kiểu cánh HIGH HEAD IMPELLER dạng vòng xoáy nên giúp các chất thải đi qua dễ dàng, rãnh trong thân bơm giúp bơm các chất thải có các hạt bẩn rắn, chắc mà không bị nghẽn.
 • Bơm Chìm Nước Thải ZENIT DGO 200/2/G50 V(H) 1.5kW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Zenit
  Bơm Chìm Nước Thải ZENIT DGO 200/2/G50 V(H) 1.5kW, được thiết kế kiểu cánh HIGH HEAD IMPELLER dạng vòng xoáy nên giúp các chất thải đi qua dễ dàng, rãnh trong thân bơm giúp bơm các chất thải có các hạt bẩn rắn, chắc mà không bị nghẽn.
 • Bơm Chìm Nước Thải ZENIT DGO 150/2/G50 V(H) 1.1kW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Zenit
  Bơm Chìm Nước Thải ZENIT DGO 150/2/G50 V(H) 1.1kW, được thiết kế kiểu cánh HIGH HEAD IMPELLER dạng vòng xoáy nên giúp các chất thải đi qua dễ dàng, rãnh trong thân bơm giúp bơm các chất thải có các hạt bẩn rắn, chắc mà không bị nghẽn.
 • Bơm Chìm Nước Thải ZENIT DGO 100/2/G50 V(H) 0.88kW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Zenit
  Bơm Chìm Nước Thải ZENIT DGO 100/2/G50 V(H) 0.88kW, được thiết kế kiểu cánh HIGH HEAD IMPELLER dạng vòng xoáy nên giúp các chất thải đi qua dễ dàng, rãnh trong thân bơm giúp bơm các chất thải có các hạt bẩn rắn, chắc mà không bị nghẽn.
 • Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT DGO 50/2/G50 V(H) 0.37kW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Zenit
  Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT DGO 50/2/G50 V(H) 0.37kW, được thiết kế kiểu cánh HIGH HEAD IMPELLER dạng vòng xoáy nên giúp các chất thải đi qua dễ dàng, rãnh trong thân bơm giúp bơm các chất thải có các hạt bẩn rắn, chắc mà không bị nghẽn.
 • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT GRN 300/2/G50H 2.2kW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Zenit
  Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT GRN 300/2/G50H 2.2kW, được thiết kế kiểu cánh HIGH HEAD IMPELLER dạng vòng xoáy nên giúp các chất thải đi qua dễ dàng, rãnh trong thân bơm giúp bơm các chất thải có các hạt bẩn rắn, chắc mà không bị nghẽn.
 • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT GRE 200/2/G50H 1.7kW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Zenit
  Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT GRE 200/2/G50H 1.7kW, được thiết kế kiểu cánh HIGH HEAD IMPELLER dạng vòng xoáy nên giúp các chất thải đi qua dễ dàng, rãnh trong thân bơm giúp bơm các chất thải có các hạt bẩn rắn, chắc mà không bị nghẽn.
 • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT GRS 100/2/G40H 0.9kW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Zenit
  Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT GRS 100/2/G40H 0.9kW, được thiết kế kiểu cánh HIGH HEAD IMPELLER dạng vòng xoáy nên giúp các chất thải đi qua dễ dàng, rãnh trong thân bơm giúp bơm các chất thải có các hạt bẩn rắn, chắc mà không bị nghẽn.
 • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT APN 300/2/G50H 2.2kW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Zenit
  Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT APN 300/2/G50H 2.2kW, được thiết kế kiểu cánh HIGH HEAD IMPELLER dạng vòng xoáy nên giúp các chất thải đi qua dễ dàng, rãnh trong thân bơm giúp bơm các chất thải có các hạt bẩn rắn, chắc mà không bị nghẽn.
 • Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT APS 100/2/G40H 0.9kW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Zenit
  Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải ZENIT APS 100/2/G40H 0.9kW, được thiết kế kiểu cánh HIGH HEAD IMPELLER dạng vòng xoáy nên giúp các chất thải đi qua dễ dàng, rãnh trong thân bơm giúp bơm các chất thải có các hạt bẩn rắn, chắc mà không bị nghẽn.
Tư vẫn facebook Liên hệ ngay Gọi tư vẫn đặt hàng ngay